Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Tematyka księgowość
Tryb weekendowe
Organizator Tax Consilium Sp. z o.o.
Opis

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i zawodową samodzielność?

DOSKONALE TRAFIŁEŚ!Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, eksperci kadr i płac
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym


ZYSKAJ NOWE KOMPETENCJE

- Na Kursie DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ. Zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ. Dzięki zdobytym KOMPETENCJOM odkryjesz nowe MOŻLIWOŚCI dla Twojej firmy, klientów i Ciebie.
- Weźmiesz udział w 72 H zajęć podzielonych na 4 MODUŁY TEMATYCZNE (40 h rachunkowości + 16 h prawa podatkowego + 8 h zajęć controllingu i analizy finansowej + 8 h kadr i płac). Po każdym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej).
- Min. 70% ZAJĘĆ STANOWI PRAKTYKA. Kurs ma formę warsztatów. W ich trakcie będziesz liczył zadania, analizował kazusy, pracował w grupach, ćwiczył, wypełniał dokumenty i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE.
- W trakcie Kursu otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który po zajęciach będzie przesyłał Ci podsumowania, dodatkowe materiały i zadania powtórzeniowe. Dzięki temu będziesz widział swoje REALNE POSTĘPY. Dodatkowo otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ - przez 30 DNI od zakończenia Kursu będziemy odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci faktycznie wcielać zdobytą wiedzę w życie.
- Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości
dla średniozaawansowanych został oceniony na: 5,21 /6


DLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:
- rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
- jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw.
To nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że masz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić
(TUTAJ ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWY TEST WIEDZY, który dla Ciebie przygotowaliśmy).
- chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.


DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ:

- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ:

- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych
- Możliwość spłaty w ratach 0%
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 30 DNI opieki poszkoleniowej
- PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
- 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty


DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ:

- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych
- SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)
- OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?


UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE!
- W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia. Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętu. Uwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 20 zł netto (24,60 zł brutto) za 1 dzień szkoleniowy. Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami.

- POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ
W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych).


- KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW!
Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.


JAKIE REALNE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

- Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
- Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
- Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
- Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
- Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Zyskasz umiejętność SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości firm.


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program kursu na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.com


MODUŁ I. RACHUNKOWOŚĆ

1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
- polityka rachunkowości
- rachunkowość a prawo podatkowe
- organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
- rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
- pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
- rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
- transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
- rozliczenie międzyokresowe kosztów
rozliczenie przychodów w czasie
4. Leasing
- operacyjny
- finansowy
5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
- wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
- rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Ustalanie wyniku finansowego
- wariant porównawczy
- wariant kalkulacyjny
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
- różnice przejściowe
- tworzenie rezerw
- ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym
8. Aktywa przedsiębiorstwa
- klasyfikacja i podział
- przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
9. Pasywa przedsiębiorstwa
- klasyfikacja i podział
- podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
- istota
- zasady
- rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
- przepisy ustawy o rachunkowości


MODUŁ II. PODSTAWY CONTROLLINGU

1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania

MODUŁ III. PODATKI I PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
- ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
- podstawa prawna
- podmiot opodatkowania
- przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
- podstawa opodatkowania
- stawka podatku
- VAT należny i naliczony
- ewidencja podatku
- pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
- podstawa prawna
- przedmiot opodatkowania
- podmiot opodatkowania
- podstawa opodatkowania
- stawka podatku
- sposób poboru podatku
- składy podatkowe
- dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
- podstawa prawna
- podmiot i przedmiot opodatkowania
- podstawa opodatkowania
- stawka podatku
- sposób poboru
- koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- podstawa prawna
- podmiot i przedmiot opodatkowania
- podstawa opodatkowania
- stawka podatku
- sposób poboru
- koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
- organy podatkowe
- zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
- obowiązek podatkowy
- odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
- postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
- strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego


MODUŁ IV. PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA W 2017 r.

I. Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP
II. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach zmiana przepisów rozporządzenia obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.
III. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku od 01 stycznia 2017 r.
IV. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
V. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
VI. Wynagrodzenie za część miesiącaTERMIN NAJBLIŻSZEJ EDYCJI:

14.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
21.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
28.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
12.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
19.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
26.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
02.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
09.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
16.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?

- OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM
- 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
- BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ
- SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%
- INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA
- ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATYJAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?


Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).


ZAPISZ SIĘ NA KURS

- wypełnij zgłoszenie on-line na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.com
- napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
- zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
- lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

Czas trwania 72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna to 45 minut)
Początek 2018-04-14
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja małopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki