Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji.

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień II. Wpływ regulacji międzynarodowych na kształt polskich przepisów w zakresie cen transferowychII. Powstanie obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej- podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkoweja) kryteria powiązań z uwzględnieniem zmianb) skala działalnościc) podatnicy rozpoczynający działalnośćd) kryteria podmiotowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- zakres przedmiotowy obowiązku szczególnego dokumentowania transakcjia) transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)b) inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)c) gradacja progu istotności transakcjid) próg dla umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięciae) transakcje z podmiotami z rajów podatkowychIII.Dokumentacja podatkowa lokalna (local file)1. Elementy dokumentacji lokalneja) opis transakcji oraz innych zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)b) dane finansowec) informacje o podatnikud) dokumenty źródłowe2. Analizy porównawcze jako istotny element dokumentacji cen transferowycha) analizy porównawcze w świetle Wytycznych OECDb) progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz benchmarkingowychc) sposoby przeprowadzania analizd) źródła danych porównawczyche) opis zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmiotyf) przykłady analiz benchmarkingowychIV. Dokumentacja podatkowa grupowa (master file)1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji2. Elementy dokumentacji grupoweja) opis grupyb) dane finansowec) polityka cen transferowychDzień III. Inne obowiązki sprawozdawcze1. Raportowanie według krajów (country by country reporting)2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej3. Uproszczone sprawozdanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymiII. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych1. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz jej aktualizacji2. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym3. Terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajówIII.Przygotowanie do zmian w praktyce1. Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych2. Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacyjnymi3. Wdrożenie procedur wewnętrznychIV. Aktualne zagadnienia1. Usługi o niskiej wartości dodanej2. Restrukturyzacja działalności3. Progi dokumentacyjneV. Dokumentacja podatkowa według nowych reguł w praktyce1. Elementy dokumentacji według nowych przepisów na przykładachGrupa docelowa Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.Metodologia Uczestnicy poprzez udział w szkoleniu z doświadczonym specjalistą w dziedzinie cen transferowych mają okazje do pozyskania wiedzy i jej usystematyzowania,także poprzez pracę na rzczywistych przykładach praktycznych oraz zweryfikowania posiadanych umiejętnosci. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, prezentowane są materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych.

Czas trwania 2
Początek 2018-01-15
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki