Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Asystent rodziny

Rodzaj Podyplomowe
Nazwa kursu

Asystent rodziny

Tematyka Psychologia
Tryb niestacjonarne (zaoczne)
Organizator Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Opis

Kandydaci: studia kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia oraz absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunków: pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie i praca socjalna, a także absolwentów innych kierunków.
Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe Asystent rodziny mają na celu profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze asystenta rodziny, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) i aktach wykonawczych. Program studiów oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608). Absolwent studiów nabywa wiedzę z zakresu znajomości metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem dzieci i młodzieży). Absolwent studiów będzie potrafił podejmować pracę z rodziną na rzecz przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i wychowawczego, nabędzie umiejętności właściwego stosowania metod, technik i narzędzi pracy w środowisku rodziny, a także będzie potrafił współpracować z innymi podmiotami w zakresie pracy socjalnej, działalności edukacyjnej, wychowawczej i poradniczej. Studia kończą się przygotowaniem pracy końcowej. Po ukończeniu studiów absolwent posiadać będzie kwalifikacje do pełnienia funkcji asystenta rodziny i będzie mógł pracować bezpośrednio w środowisku rodzinnym (po udokumentowaniu rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną).
Czas trwania: 2 semestry (280 godzin wraz z praktyką)
Data rozpoczęcia: 2012-10-01 Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów (ok. 25 osób).
Opłata: 2800 zł / cały cykl kształcenia (2 raty po 1400 zł)

Czas trwania 2 semestry
Początek 2013-08-01
Dane kontaktowe

Osoba: Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja świętokrzyskieznajdź stancję
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki