Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: AKADEMIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH 2+2+1

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

AKADEMIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH 2+2+1

Tematyka Rozwój osobisty
Tryb zamknięte
Organizator PRODIALOG
Opis

Program
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I: 2 dni

1.Trener wewnętrzny – definicje, role, funkcje
◦Rola trenera
◦Różne style i metody trenerskie
◦Cykl Kolba jako podstawa procesu uczenia się
◦Dobór najskuteczniejszych metod i form do celu szkolenia

2.Skuteczna komunikacja w poszczególnych fazach szkolenia
◦Przygotowanie przed szkoleniem– czyli „niezbędnik” trenera
◦Sposoby na zbudowanie pozytywnego pierwszego wrażenia
◦Zawarcie kontraktu z grupą
◦Umiejętność autoprezentacji i dostosowanie jej do celu szkolenia
◦Nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego
◦Sposoby na uatrakcyjnienie przekazu: przerywniki, „icebreakery”, pomocne narzędzia itp.

3.Warsztat trenera
◦Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla zwiększenia skuteczności komunikatu: gestykulacja, ruch ciała, głos, mimika, itp.
◦Praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem wspierające siłę przekazu
◦Metody i techniki odpowiadania na pytania słuchaczy
◦Organizacja oraz potrzebne narzędzia i sprzęt

4.Omówienie różnych metod szkoleniowych
◦Wykład/ prezentacja
◦Scenki rodzajowe
◦Praca z kamerą
◦Wprowadzanie ćwiczeń
◦Studium przypadku
◦Inne


MODUŁ II: 2 dni

5.Trudne sytuacje i wyzwania – jak sobie z nimi radzić
◦Nieoczekiwane problemy techniczne i wpadki
◦Brak zainteresowania/ słuchacz delegowany
◦Krytyka, przeszkadzanie, trudni słuchacze
◦Znaczenie nieformalnych celów grupy dla przebiegu wystąpienia
◦Fazy procesu grupowego i ich wpływ na reakcje słuchaczy
◦Rola trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego

6.Analiza potrzeb szkoleniowych i pomiar efektywności
◦Systemy szkoleniowe: trzy punkty oparcia
◦Analiza potrzeb szkoleniowych
◦Cykl projektu rozwojowego
◦Metody pomiaru skuteczności

7.Świadoma komunikacja w pracy trenera
◦Sabotażyści komunikacji
◦Filtry komunikacji: systemy reprezentacji, metaprogramy
◦Stosowanie parafrazy
◦Umiejętność aktywnego słuchania
◦Dawanie informacji zwrotnej

8.Emocje w pracy trenera
◦Możliwe podłoża lęków przed wystąpieniami
◦Emocje trenera i ich źródła
◦Praktyczne metody na radzenie sobie z tremą
◦Rola oddechu w pracy z emocjami
◦Istota świadomej komunikacji
◦Praktyczne ćwiczenia z ciałem, oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania spokojnej i naturalnej postawy trenera

9.Gospodarowanie własną energią, czyli BHP w pracy trenera
◦Sposoby na dzielenie się odpowiedzialnością z grupą
◦Ćwiczenia na regenerację sił
◦Ochrona własna


MODUŁ III: 1 dzień

11.Indywidualny styl trenerski
◦Analiza mocnych i słabych stron
◦Indywidualne zalecenia dla uczestników
Cel
Warsztat ten – w formie małej akademii trenerskiej – jest unikalnym połączeniem nauki najlepszych, dostępnych na rynku technik i wiedzy na temat warsztatu trenera z pracą nad wydobyciem naturalnych, mocnych stron każdego z uczestników.
Tak, aby odnaleźć Twój własny, niepowtarzalny styl trenerski.

W wyniku szkolenia uczestnicy będą potrafili:
•Tworzyć skuteczne programy szkoleniowe z uwzględnieniem różnych typów potrzeb szkoleniowych
•Dostosować sposoby i formy komunikacji do celu szkolenia
•Zbudować pozytywne pierwsze wrażenie
•Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkolenia
•Wzbudzić i utrzymać zainteresowanie grupy
•Przygotować swoje ciało i głos do przeprowadzenia szkolenia
•Rozumieć proces grupowy i zachowania uczestników
•Skutecznie radzić sobie z tremą i emocjami
•Sami rozwijać swój warsztat dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom oraz na bazie swoich własnych predyspozycji

Akademia obejmuje pełny cykl powstawania i realizowania szkolenia; od fazy sprecyzowania celu poprzez przygotowanie, realizację oraz pomiar skuteczności.
Główny jednak nacisk kładziemy na umiejętności przeprowadzenia skutecznego szkolenia.

Uczymy co zrobić, aby ludzie słuchali z uwagą i zainteresowaniem tego, co mówi trener. Jak dobrać metody pracy, aby skutecznie zrealizować cel szkolenia; aby ludzie wychodzili ze szkoleń nie tylko z wiedzą ale z konkretnym doświadczeniem i gotowością do wprowadzenia wiedzy w życie.
Zajmiemy się tematem tremy, emocji i trudnymi sytuacjami podczas szkolenia.
Pokażemy unikalne ćwiczenia z głosem i oddechem, które pozwolą przygotować się psychicznie do pracy, jak również takie, które w dłuższym czasie pomogą doskonalić umiejętności trenerskie.
Pokażemy i nauczymy szerokiego spektrum narzędzi do wykorzystania w pracy trenera z uwzględnieniem specyfiki trenera wewnętrznego

Akademia składa się z 5 dni szkoleniowych (8 godzin dziennie – łącznie 40 godzin) podzielonych na 3 moduły w cyklach: 2+2+1. Ostatni dzień służy ugruntowaniu wiedzy oraz przedstawieniu indywidualnych zaleceń dla każdego uczestnika.
Po 2 modułach (4 dniach) uczestnicy dostaną do domu zadanie szkoleniowe, które będą prezentować ostatniego dnia zajęć.

Czas trwania 40 godzin czyli 5 dni
Początek None
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -znajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki